Cursus Batteryspray

Onze Asbestsaneerders zijn klaar voor de toekomst door bijscholing cursus Batteryspray

Dat bij het verwijderen van asbest vezels vrijkomen die bij inademen gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, is inmiddels bekend. Uitgebreide wet- en regelgeving zorgt ervoor dat asbest veilig kan worden verwijderd, door hiervoor opgeleide werknemers.

Ook de asbestbranche staat niet stil; er worden nieuwe methodes en werkwijzen ontwikkeld; zodat asbest in Nederland op een efficiëntere manier verwijderd kan worden.

Een door de overheid goedgekeurde “best practice” methode voor het saneren van asbesthoudende materialen is de Batteryspray methode. Deze methode wordt met name toegepast in de industrie zoals bijvoorbeeld het verwijderen van asbesthoudende flenspakkingen.

Deze methode levert een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing op, voor de inventarisatie, containmentbouw, vrijgaven en de inzet van personeel.

Deze methode mag onder voorwaarden worden toegepast.

Eén van die voorwaarden is, dat het saneren dient plaats te vinden met getraind personeel. Daar hebben we voor gezorgd.

Een groot deel van onze asbestsaneerders heeft onlangs de cursus “Batteryspray” gevolgd en succesvol afgerond met een certificaat.

De training is gegeven door “Batteryspray”; de deelnemers bleken na afloop zeer enthousiast over de inhoud van de training.