Werknemer

Elke dag zet Jansen & De Wit zich in voor haar werknemers

Vaak zichtbaar, als het bijvoorbeeld gaat om de werknemers die kort of langdurig gedetacheerd zijn of op uitzendbasis (flex) werkzaam zijn. Maar vaak ook onzichtbaar als het gaat om payrolling of backoffice verloning. Hier nemen wij immers veelal de juridische en administratieve werkzaamheden uit handen voor de werkgever, zodat hij zich met de operationele zaken en de dagelijkse aansturing van zijn medewerkers kan bezig houden. Uiteraard kunnen de werknemers ook bij ons terecht, zij kunnen ons beschouwen als een extra externe afdeling P&O.

Maar hoe je het ook wendt of keert, het draait bij ons altijd om mensen. Zij zijn de spil in al ons handelen.

Duurzame inzetbaarheid

Jouw gezondheid, de werksituatie en jouw loopbaan zijn erg belangrijk. Wanneer je vitaal bent, je plezier hebt in je werk en beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, ben jij in staat zo goed mogelijk aan de slag te gaan én te blijven.

Jansen & De Wit heeft al deze aspecten dan ook hoog in het vaandel staan. Dit komt tot uiting in regelmatig en persoonlijk contact met de gedetacheerde werknemer en flexkracht. Een adequaat verzuimbeleid, waarin onze casemanagers betrokken zijn én blijven gedurende jouw verzuim, maar ook preventief handelen en nazorg verlenen, zijn voor ons van groot belang!

Ontwikkeling

Duurzame inzetbaarheid betekent ook dat jouw ontwikkeling niet stil kan blijven staan. De wereld verandert snel en er komen continu nieuwe technieken op de markt. Een baan voor het leven bestaat niet meer. Opleiden staat bij ons dus hoog op de agenda.

Jansen & De Wit initieert regelmatig trainingen en cursussen zodat haar gedetacheerde werknemers en flexkrachten up to date blijven. Heb jij op individuele basis een aanvullend certificaat nodig om je werk nog beter uit te kunnen oefenen? Ook hier ondersteunen wij je bij!

Ook op het gebied van omscholing, denk bijvoorbeeld aan zij instromers die uit een andere branche komen, staan wij je graag bij. Regelmatig verzorgt Jansen & De Wit (korte) opleidingen waarin het ambacht van onder andere beroepen in de bouw- of schilderbranche centraal staan.

Veiligheid

Jouw veiligheid staat voor ons voorop!

In omgevingen waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld machines, gevaarlijke stoffen of straling of waar snij-, val- of pletrisico’s zijn, is het vaak niet mogelijk om veiligheidsrisico’s volledig uit te sluiten.

Om onze werknemers te beschermen worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. Als dit van toepassing is voor de werknemers in een bedrijf, moeten de PBM’s ook voor een jou beschikbaar worden gesteld. Er zijn veel verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. De meest gebruikte PBM’s zijn:

  • Veiligheidskleding
  • Gehoorbescherming
  • Gelaatsbescherming
  • Handbescherming
  • Veiligheidsbril
  • Helm
  • Veiligheidsschoenen
  • Valbeveiliging
  • Ademhalingsbescherming

Ben jij een payroll werknemer of werk jij voor een uitzend/detachering organisatie?

Voor onze dienstverlening payroll en backoffice verloning zijn duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en veiligheid net zo goed zeer belangrijke thema’s. Jouw functionele werkgever heeft ervoor gekozen de juridische en administratieve rompslomp uit te besteden. Wij stellen ons op als P&O verlengstuk en zullen uiteraard altijd jouw werkgever, adviseren en ondersteunen waar nodig.