Nieuwe NBBU-CAO

De leden van de NBBU hebben met meerderheid van stemmen ingestemd met de nieuwe uitzendcao. De NBBU bereikte twee weken eerder overeenstemming met de bonden FNV, CNV en De Unie over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De nieuwe cao betekent meer werkzekerheid en een betere pensioenopbouw voor uitzendkrachten. Op 1 januari 2022 treedt de cao in werking.

De belangrijkste wijzigingen voor de contractvormen

  • De duur van een Fase 1-2 (uitzendcontract) bestaat momenteel uit 78 gewerkte weken. Dit wordt per januari 2022 terug gebracht tot 52 gewerkte weken. Hierna kan een Fase 3 (uitzendcontract bepaalde tijd) geboden worden.
  • Een Fase 3 contract (uitzendcontract bepaalde tijd) kan in de huidige regeling in totaal 4 jaar duren. Per januari 2022 wordt dit korter, namelijk 3 jaar. Binnen deze 3 jaar is het maximaal aantal contracten hetzelfde gebleven, namelijk maximaal 6 contracten.
  • De inlenersbeloning wordt stapsgewijs uitgebreid. De ‘eenmalige uitkering’ wordt als eerste toegevoegd aan de inlenersbeloning en wordt hiermee een verplicht toe te passen element.

Wat verandert er in het pensioen?

  • Met betrekking tot het pensioen geldt nu voor de Basisregeling dat de pensioenopbouw na 26 gewerkte weken begint. Per januari 2022 start de Basisregeling al na 8 gewerkte weken.
  • De basisregeling blijft in 2022 wel 52 gewerkte weken gelden, daarna vangt de Plus-regeling aan.
  • Vanaf 2022 zal het sv-loon de grondslag vormen voor de StiPP-grondslag. Uitzonderingen hierop zijn de fiscale bijtelling van de leaseauto en de uitruil van arbeidsvoorwaarden, de zogenaamde ET-uitruil. Net als nu zal er dus over het loon vóór de ET-uitruil pensioenpremie betaald moeten worden.

Verdere wijzigingen

Voor de uitgebreide uitwerking van de CAO verwijzen we je graag door naar het volgende document: CAO-afspraken

Heeft u specifieke vragen dan staat onze HR-afdeling, met 20 jaar ervaring, uiteraard voor u klaar. Mail naar: info@jansenendewit.nl