Verhoging Bouw CAO per 1 januari 2023

Afgelopen maandag hebben de vakbonden en werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt voor alle medewerkers die vallen onder de Bouw & Infra CAO. Waar deze onderhandeling normaal maanden duren, was het nu in enkele weken geregeld. En hoe: als vakbondsleden en de achterban van de werkgevers ook akkoord gaan, volgt er in 2023 de hoogste loonverhoging ooit in de CAO: 5%

Werknemers in de bouw krijgen er vanaf 1 januari volgend jaar 2,5% bij. De volgende verhoging van 2,5% zal volgen op 1 juli. De looptijd van de nieuwe CAO zal 1 jaar zijn. Vakbonden en werkgevers hopen dat met deze loonsverhoging de bouw en infra een aantrekkelijke sector blijft om in te werken.

Reden voor de loonstijging is dat werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra al langer in een onrustige periode zitten. Zaken als het woningtekort, de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt hebben tot dit snelle akkoord geleid. Dit onderhandelingsakkoord zorgt ervoor dat werknemers in de Bouw & Infra snel een loonstijging ontvangen.