CAO verhogingen

Jansen & De Wit wil  iedereen graag op de hoogte houden omtrent de CAO’s in zijn of haar vakgebied. Hier horen uiteraard ook de CAO verhogingen bij. Deze verhogingen willen we dan ook regelmatig met jullie delen zodat jullie altijd op de hoogte zijn. Onze CAO experts zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest onze meest voorkomende CAO-verhogingen voor jullie uit te zoeken. Hieronder vind je een lijst met de verhogingen vanaf 1 juli

Bouw & Infra

Per 01-07-2022
Een verhoging van de Startschaal en Garantieloon, geen diploma. Het eerste halfjaar is het garantieloon gelijk aan het Wettelijk Minimum (Jeugd)Loon (WML) + 25% van het verschil tussen dit WML en het garantieloon van:

  • Tabel 4.2 Functiegroep A (21 jaar of ouder) of
  • Tabel 4.3, geen diploma (16 tot en met 20 jaar)

Het tweede half jaar is het garantieloon gelijk aan het WML + 50% van het hiervoor genoemde verschil.

Horeca

Per 01-07-2022
Een verhoging van het WML en lonen van leerlingen. Het WML stijgt met 1,81%

Hoveniersbedrijf

Per 01-07-2022
Verhoging voor lonen van Hulpkrachten. De verhoging is gelijk aan het percentage waarmee het WML wordt verhoogd

Afbouw

Per 01-07-2022
Verhoging van de startschaal. Deze verhoging is gelijk aan het percentage waarmee het WML wordt verhoogd 1,81%

Particulier Kaaspackhuis

Per 01-07-2022
Alle medewerkers die op 1 juli 2021 in dienst zijn bij de onder de CAO vallende onderneming en werkzaam zijn in een functieschaal met ORBA-puntenwaardering die overeenkomst met maximaal schaal F, ontvangen een eenmalige uitkering van €325 bruto. De medewerkers die na 1 juli 21021 in dienst zijn gekomen ontvangen een eenmalige uitkering naar Rato van hun dienstverband.

Verder volgt er een verhoging van de inloopschaal, deze verhoging is gelijk aan het percentage waarmee het WML wordt verhoogd 1,81%

Banden en wielenbranche

Per 01-07-2022
Een stijging van het WML 1,81%

Per 01-08-2022
Een verhoging van 1,5% naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat.

GGI (Groen, grond en infra)

Per 18-07-2022
Een stijging van het 4-weken loon van 1%

Retail en Non-Food

Per 01-07-2022
Een verhoging van 4,36%. De verhoging is afgesproken voor de loontabellen en salarissen binnen het loongebouw. Werknemers die per 1 juli meer verdienen dan het maximum van hun schaal, maar niet meer dan €400,- ontvangen een eenmalige uitkering van 2,5% van 6 bruto maandsalarissen.

Voor medewerkers die vanuit hun functie thuis kunnen werken, is een thuiswerkvergoeding van €2,- netto per dag afgesproken. BHV-ers ontvangen een jaarlijkse vergoeding van €75,- bij het behalen of verlengen van hun certificaat.

Motorvoertuigen en tweewielersbedrijf

Per 01-07-2022
Verhoging van het wettelijk minimumloon en lonen van leerlingen. Het WML stijgt met 1,81%

Recreatie

Per 01-07-2022
Stijging van het WML met 1,81%

Tentoonstellingsbedrijven

Per 01-07-2022
Een verhoging voor alle weknemers in de sector van 2%

Open teelten

Per 01-07-2022
In de CAO Open teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen 1 juli 2022. Op deze datum stijgen de lonen met 2%.

Dierenhouderij

Per 01-07-2022
Een stijging van het WML van 1,81%

Dagrecreatie

Per 01-07-2022
Een stijging van het WML van 1,81%

GGZ

Per 01-07-2022
Een verhoging in de CAO van 2%