Wetswijziging wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de wet invoering minimumuurloon ingevoerd.
Hierdoor verdwijnen vanaf 2024 de vaste minimum maand-, week- en daglonen en gaat voor elke werknemer hetzelfde minimumuurloon gelden.
Het nieuwe minimum uurloon is vanaf 1-1-2024 altijd en voor iedereen gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Tot 1-1-2024 wordt het minimum uurloon berekend door het wettelijk minimum loon te delen door het aantal werkuren per week dat per CAO is bepaald.

Daardoor kreeg een fulltime werknemer die onder een CAO valt met een werkweek van 40 uur, een lager minimum uurloon dan een werknemer met een werkweek van bijv. 38 of 36 uur.

De invoering van de nieuwe wet maakt hier een einde aan.
Als gevolg van de nieuwe berekening van het minimum uurloon, zullen in veel CAO’s de salarisschalen worden aangepast. Werknemers van wie het wettelijk minimum uurloon nu is berekend op basis van 40 uur, zullen er per 1-1-2024 het meeste op vooruit gaan.
Aanvankelijk wilde het kabinet daarnaast het wettelijk minimum uurloon op 1-1-2024 nog extra verhogen met 1,7%. Deze voorgenomen verhoging bleek financieel niet haalbaar en is bovendien uitgesteld
Per 1 juli 2024 is een verhoging van het wettelijk minimum uurloon te verwachten van 1,2%.

 

Overzicht wettelijke minimum uurlonen per 1-1-2024: