Veiligheid boven alles!

Veiligheid boven alles, des te meer op hoogte!

Soms kan het voorkomen dat je bij een opdrachtgever aan het werk gaat waarbij je moet werken op hoogte. Veilig werken op hoogte start met een VCA certificaat. Met dit certificaat toon je aan dat je uitgebreide kennis hebt van algemene veiligheid, wat ook van groot belang is bij het werken op hoogte. Hierdoor kun je situaties beter beoordelen en weet je wat wel en niet veilig is.

Valgevaar is een veelvoorkomende oorzaak van arbeidsongevallen. Als er een risico bestaat op vallen van een hoogte, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om passende veiligheidsmaatregelen te treffen. Wettelijk gezien moet dit gebeuren bij hoogtes boven de 2,50 meter, maar ook onder deze hoogte moet de opdrachtgever maatregelen nemen als er een risico op vallen is. Werken op hoogte kent diverse risicoā€™s, waaronder:

 • Vallen van hoogte
 • Geraakt worden door vallende objecten
 • Vallen door openingen in de werkvloer
 • Mogelijk langere vluchtroutes bij noodsituaties

Voordat werknemers aan de slag gaan op hoogte dient de opdrachtgever zichzelf eerst de volgende vragen stellen:

 • Kan het werk op een andere manier worden uitgevoerd zonder op hoogte te werken?
 • Is het mogelijk om het risico op vallen te elimineren?

Als het antwoord op deze vragen ‘nee’ is, moet de opdrachtgever aanvullende veiligheidsmaatregelen opnemen in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Bovendien moet de opdrachtgever de benodigde acties ondernemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

Wettelijke Eisen voor Werken op Hoogte

Werkzaamheden op hoogte dienen uitgevoerd te worden vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Indien dit niet haalbaar is, moet het meest geschikte arbeidsmiddel worden gekozen om het werk op een zo veilig mogelijke manier te verrichten.

De volgende wettelijke regels en richtlijnen zijn opgesteld over werken op hoogte:

 • ArbobesluitĀ artikel 3.16: over het voorkomen van valgevaar en welke maatregelen de werkgever moet treffen.
 • ArbobesluitĀ artikel 7.18b: over het gebruik van hijs- en hefwerktuigen voor personen.
 • ArbobesluitĀ artikel 7.23: over het gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Situaties waarin een opdrachtgever maatregelen moet nemen

Een opdrachtgever moet maatregelen nemen als:

 • werknemers werken op 2,50 meter hoogte of meer.
 • werknemers risico lopen, ook als het hoogteverschil kleiner is dan 2,50 meter. Denk aan werken boven water of bij de aanwezigheid van verkeer.
 • werknemers werken op arbeidsplaatsen die (kunnen) bewegen en waarbij valgevaar is.